• Leykozlаr vа limfomаlаr

  • 909 | 598

Описание книги


Leykozlar va limfomalar paydo bo'lishi, klinik rivojlanishi, diagnostikasi va davolashlarida oxirgi o'n yilliklarda katga yutuklarga erishildi. Zamonaviy molekulyar-biologik tekshirish usullari amaliyotga intensiv joriy qilindi. Protoonkogenlar, gen-supressorlar, opoptoz tizimlaridagi o'zgarishlar o'rganildi. Xujayralar sitogenetik tekshirishlarida katta yangiliklar topildi. Immunogematologiyadagi yutuklar limfomalarni o'rganishda katta yangiliklar berdi. Bu uzgarishlar natijasida davolash printsiplari tubdan o'zgarildi. Leykozlar va limfomalar davolanishida yildan-yilga yaxshi natijalarga erishilmoqda.
Аmaliy ko'llanmada leykozlar va limfomalarga oid ushbu yangiliklar kursantlarga, soxaga oid klinik ordinatorlar va magistrantlarga, gematologlarga, terapevtlarga mo'ljallangan xolda keltirilgan.