• Stomotologik asbob va ashyolar

  • 1312 | 232
  • ISBN: 5-89890-113-2
  • Автор: Kornilov Haydar Pozilovich
  • Язык: o'zbek
  • Пишу: lotin
  • Тип ресурса: o'quv qo'llanma
  • Число страниц: 96
  • Издательский: 0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi
  • Год публикации: 2005
  • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


Stomatologiya fanining terapevtik bo‘limi og‘iz bo‘shlig‘ining bir qator kasalliklari (tish va parodont kasalliklari, ogliz bo‘shlig‘i shilliq qavati va til kasalliklari)ni o ‘z ichiga oladi. Mana shu og‘iz kasalliklarini o ‘rganishda, tashxislashda, davolash va profilaktika chora tadbirlarida stomotologik as­ bob va ashyolarning o ‘rni beqiyosdir. Bugungi kunga kelib, stomotologiyani zamonaviy bormashinalar,. estetik va kosmetik talablarga to‘la javob beruv- chi kompozit plomba ashyolari, ultratovushli skalerlar va boshqa bir qancha davrimiz talabidagi asboblarsiz tasavvur ham qilib bo‘lmaydi.