• VRACH FAOLIYATINING HUQUQIY ASOSLAM

  • 434 | 135
  • ISBN: 978 9943-362-61-1
  • Автор: Z. A, G‘iyosov
  • Язык: o'zbek
  • Пишу: lotin
  • Тип ресурса: o'quv qo'llanma
  • Число страниц: 156
  • Издательский: Tafakkur-Bo'stoni
  • Год публикации: 2012
  • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, mazkur tushuncha har bir fuqaroning jismoniy va ruhiy salomatiligini muhofaza etish va mustahkamlash, uzoq hamda faol hayot kechirishi va sog‘lig‘ini yo‘qotganda tibbiy va boshqa yordam olishiga qaratilgan siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy, ilmiy, tibbiy, sanitar-gigienik va epidemiologik chora-tadbirlaming majmuasini o‘zida mujassamlashtiradi. Zero, davlat fuqarolar sog‘lig‘ini muhofaza etishni tegishli qonun va me’yoriy hujjatlar bilan belgilaydi va kafolatlaydi. Fuqarolaming bu sohadagi huquqlarining buzilishi mos tarzdagi huquqiy javobgarlikka olib keladi.