• Revmatoid artrit bilan kasallangan kardiovaskulyar patologiyasi mavjud bemorlarda kasallikning klinik kechishi va davolashning o’ziga xos xususiyatlari

  • 1071 | 905
  • Автор: UMAROV INOYATULLO JURAQULOVICH
  • Язык: o`zbek
  • Пишу: lotin
  • Тип ресурса: Dissertatsiya
  • Число страниц: 75
  • Количество: 1
  • Год публикации: 2023
  • Выходные данные: Samarqand
  • УДК: 616-72-002.77-542.231-08

Описание книги


Mavzuning dolzarbligi: Immun yallig’lanishli revmatik kasalliklar butun dunyo xalqlari kasallanishi orasida muhim o’rin egallashi, keng tarqalishi, turli yoshdagi guruh odamlarning zararlanishi, avj olib kechishi va surunkali shaklga o’tishi, mexnat qobiliyatining yo’qolishi hamda bemorlarni erta nogironlikga olib kelishi bilan xarakterlanadi. Revmatik kasalligining axoli orasida tarqalishi 2% ni tashkil etadi. 
Oxirgi yillar davomida qayd etilgan nogironlik sabablari orasida revmatik kasalliklari mavjud bemorlar ko’rsatkichi 7,4 % dan 10,6% gacha oshdi. Bu guruh kasalliklarning asosiy vakili revmatoid artrit (RA) kasalligidir.