• BIRIKTIRUVCHI TO‘QIMA DISPLAZIYASI BOR BEMORLARDA ANEMIYA RIVOJLANISHI VA KECHISHINING O‘ZIGA XOSLIGI

  • 775 | 935
  • Автор: FOZILOVA MAFTUNA SHOKIROVNA
  • Язык: o`zbek
  • Пишу: lotin
  • Тип ресурса: Dissertatsiya
  • Число страниц: 70
  • Количество: 1
  • Год публикации: 2023
  • Выходные данные: Samarqand
  • УДК: 616.155.1-611:615.011-06

Описание книги


Magistrlik dissertatsiyasi mavzusining dolzarbligi. So'nggi yillarda adabiyotda biriktiruvchi to'qima displaziyasi (BTD) muammolari faol muhokama qilinmoqda. BTD - bu embrional va tug'ruqdan keyingi davrda biriktiruvchi to'qima shakllanishining buzilishi bilan birlashtirilgan genetik jihatdan geterogen va klinik jihatdan polimorfik holatlar guruhidir. Ushbu patologiyaning genetik geterogenligi uning klinik variantlarining keng doirasini aniqlaydi - ma'lum gen sindromlaridan (Marfan, Elers-Danlos) rivojlanishning ko'p omilli mexanizmlari bo'lgan ko'plab differensiallanmagan (sindromik bo'lmagan) shakllargacha. So'nggi o'n yilliklar davomida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, biriktiruvchi to'qima displaziyasi (BTD) aholi orasida ancha keng tarqalgan - uning aholi orasida chastotasi 26-80% ni tashkil qiladi (Amiraslanov E.Y., 2014). Biriktiruvchi to‘qima displaziyasi turli xil tug'ma va orttirilgan kasalliklar fonida, shuningdek, alohida holatda ham uchraydi. Ichki organlardagi biriktiruvchi to'qimasining displastik o'zgarishlari, xususan, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish tizimi, mushak-skelet va ko'rish apparatlarining shikastlanishi bilan namoyon bo'ladi. Bu ko'rinishlarning barchasi jiddiy asoratlar va hatto to'satdan o'limni rivojlanish xavfi yuqoriligi bilan alohida e’tiborga loyiq (Galaktionova M.Y., Mironova O.I. 2014).