• Turli etiologiyali interstitsial pnevmoniya diagnostikasi va davolashni optimallashtirish

  • 1479 | 245
  • Автор: SHODIEV OBIDJON ORIF O’G’LI
  • Язык: o`zbek
  • Пишу: lotin
  • Тип ресурса: Dissertatsiya
  • Число страниц: 74
  • Количество: 1
  • Год публикации: 2023
  • Выходные данные: Samarqand
  • УДК: 616.33-002.44-053.2

Описание книги


Mavzuning dolzarbligi.Interstitsial pnevmoniya turli xil etiologiyali kasalliklarning katta guruhi bo'lib, alveolalar devorlari (alveolit) va uning atrofidagi interstitsial  to'qimalarning  yallig'lanishli  shikastlanishi  bilan tavsiflanadi.  Radiologik belgilarda, ayniqsa, yuqori aniqlikdagi kompyuter tomografiyasiga ko'ra, turli xil IO’Klar o'rtasida o'xshashliklar mavjud: faol bosqichda alveolit ustunlik qiladi, ,«xira oyna»(мотового стекла),alomati, tarqalgan o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi; kasallikning rivojlanishi bilan -fibroz yoki «uyali o’pka»(сотовые легкое)ning rivojlanishi (Sakai F. va boshq., 2009). Interstitsial o'pka kasalliklari diagnostikasi va differentsial diagnostikasi muammosining dolzarbligi ushbu patologiyaning radiatsiya semiotikasining o'zgaruvchanligi va davolash taktikasini aniqlash uchun aniq ma'lumot olish zarurati bilan bog'liq (Grenier P., 2012). Interstitsial o'pka kasalliklarini aniqlash uchun sezgirlik va o'ziga xoslik past bo'lgan an'anaviy rentgen tekshiruvi va asosiy tadqiqot usuli bo'lgan yuqori aniqlikdagi kompyuter tomografiyasi (HRCT) yordamida rentgen-kompyuter tomografiyasi qo'llaniladi (Ilkovich M.M., 2011). Ko'p sonli ishlar o'pkaning turli interstitsial kasalliklarini kompyuter tomografiyasi bilan baholashga bag'ishlangan, ammo bu ma'lumotlar bo'laklarga bo'lingan va vaziyatni umuman baholamasdan ma'lum turdagi jarayonlarga tegishli (Handa T., 2009; Franquet T., 2012). Buning sababi shundaki,