• Trombofiliyada muddatidan oldin sodir bo'luvchi tug'ruqlarning patogenetik xusisiyatlari (tashxillash va profilaktika mezonlari)

  • 798 | 735
  • Автор: Lyubchich N.I.
  • Язык: o'zbek
  • Пишу: krill
  • Тип ресурса: avtoreferat
  • Число страниц: 81 bet
  • Год публикации: 2016
  • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


  Muddatidan oldingi tugʼruqlar rivojlanish mexanizmida qon ivish tizimi genlarining polimorfizm rolini aniqlash, prognozlashda xavf omillarining ahamiyatini baholash va patogenetik asoslangan profilaktika tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi