• Izagregatsion trombotsitopatiyalarning kliniko-patogenetik aspektlari

  • 1236 | 818
  • Автор: Sabirova Sh.G
  • Язык: o'zbek
  • Пишу: krill
  • Тип ресурса: avtoreferat
  • Число страниц: 40 bet
  • Год публикации: 2019
  • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


 Dizagregatsion trombotsitopatiyalar rivojlanishida klinik-gemostaziologik hususiyatlarni baholash va genetik markerlarni aniqlashdan iborat.