• KLINIK RESTAVRATSION STOMATOLOGIYA

  • 1475 | 1102
  • ISBN: 978.9943-6679-8-3
  • Автор: Bekjanova О. Ye
  • Язык: o'zbek
  • Пишу: lotin
  • Тип ресурса: o'quv qo'llanma
  • Число страниц: 264
  • Издательский: Yoshlar nashriyot uyi
  • Год публикации: 2020
  • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ilm-fan rivojiga alohida e’tibor berilib, uni davlat tomonidan qo£llab-quwatlash, huquqiy asoslarini tubdan yangilash hamda ilmiy salohiyatni mustah- kamlash ishlariga birinchi darajali davlat vazifasi sifatida qaraldi. «0 ‘zbekiston — sharqning atoqli mutaffakirlarini yetishtirib bergan makondir.