• KLINIK RESTAVRATSION STOMATOLOGIYA

  • 832 | 1001
  • ISBN: 978.9943-6679-8-3
  • Muallif: Bekjanova О. Ye
  • Til: o'zbek
  • Yozuv: lotin
  • Resurs turi: o'quv qo'llanma
  • Betlar soni: 264
  • Nashriyot: Yoshlar nashriyot uyi
  • Chop etilgan yili: 2020
  • Chiqish ma’lumotlari: Toshkent

Kitob ta'rifi


Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ilm-fan rivojiga alohida e’tibor berilib, uni davlat tomonidan qo£llab-quwatlash, huquqiy asoslarini tubdan yangilash hamda ilmiy salohiyatni mustah- kamlash ishlariga birinchi darajali davlat vazifasi sifatida qaraldi. «0 ‘zbekiston — sharqning atoqli mutaffakirlarini yetishtirib bergan makondir.