• Yuz-jag‘ travmatologiyasi

 • 1993 | 820
 • ISBN: 978-9943-16-278-5
 • Автор: Azimov M.
 • Язык: o'zbek
 • Пишу: lotin
 • Тип ресурса: darslik
 • Число страниц: 200
 • Издательский: ILM ZIYO
 • Количество: 500
 • Год публикации: 2016
 • Выходные данные: Toshkent
 • УДК: 616.31. (075)

Описание книги


«Yuz-jag‘ travmatologiyasi» darsligi stomatologiya fakulteti talabalari ucliun shu fan bo‘yicha tuzilgan namunaviy o‘quv dasturi asosida yozildi.
Darslikning I—V boblari tinchlik davri yuz-jag‘lar sohasi jarohatlariga bag'shlangan bo‘lib. unda yuzning yumshoq to‘qimalari hamda jag'lar va yuz suyaklari jarohatlari tasniflari, klinik manzarasi, tashxislash usullari yoritilgan. 
An’anaviy vaqtinchalik va doimiy immobilizatsiya va jarrohlik usullari zamonaviy mini-plastinalar bilan bajariladigan osteosintez operatsiyasi keng yoritil­gan.