• Yuz-jag‘ travmatologiyasi

 • 1880 | 820
 • ISBN: 978-9943-16-278-5
 • Muallif: Azimov M.
 • Til: o'zbek
 • Yozuv: lotin
 • Resurs turi: darslik
 • Betlar soni: 200
 • Nashriyot: ILM ZIYO
 • Adadi: 500
 • Chop etilgan yili: 2016
 • Chiqish ma’lumotlari: Toshkent
 • UO'K: 616.31. (075)

Kitob ta'rifi


«Yuz-jag‘ travmatologiyasi» darsligi stomatologiya fakulteti talabalari ucliun shu fan bo‘yicha tuzilgan namunaviy o‘quv dasturi asosida yozildi.
Darslikning I—V boblari tinchlik davri yuz-jag‘lar sohasi jarohatlariga bag'shlangan bo‘lib. unda yuzning yumshoq to‘qimalari hamda jag'lar va yuz suyaklari jarohatlari tasniflari, klinik manzarasi, tashxislash usullari yoritilgan. 
An’anaviy vaqtinchalik va doimiy immobilizatsiya va jarrohlik usullari zamonaviy mini-plastinalar bilan bajariladigan osteosintez operatsiyasi keng yoritil­gan.