• Halqumning klinik anatomiyasi va fiziologiyasi. Halqum kasalliklarining davolash usullari

 • 1144 | 176
 • ISBN: 978-9943-9218-2-5
 • Автор: M .T. Nasretdinova, A. A. Xayitov
 • Язык: o'zbek
 • Пишу: lotin
 • Тип ресурса: o'quv qo'llanma
 • Число страниц: 120
 • Издательский: Samarqand
 • Количество: 200
 • Год публикации: 2023
 • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


O'quv qo’llanmada anatomiya asoslari bilan funksiyani kompleks o'rganish anatomik va fiziologik ma'lumotlarning izchil taqdtmoti bilan ta'minlanadi. O’quv qo’llanma otorinolaringologiya sohasidagi halqum kasalliklari etiologiyasi va patogenizi. klinik ko'rinishlari va zamonaviy tashxislash, qiyosiy tashxislash, davolashning jarrohlik taktikalarini yoritib beradi. O’quv qo’llanma talabalarning nazariy va klinik ко‘nikmalarnl o’rganishlari uchun kerakli bo’lgan zarur ma'lumotlarga ega.