• Halqumning klinik anatomiyasi va fiziologiyasi. Halqum kasalliklarining davolash usullari

 • 1143 | 176
 • ISBN: 978-9943-9218-2-5
 • Author: M .T. Nasretdinova, A. A. Xayitov
 • Lang: o'zbek
 • Writing: lotin
 • Resource type: o'quv qo'llanma
 • Number of pages: 120
 • Publishing: Samarqand
 • Number: 200
 • Year of publication: 2023
 • Published: Toshkent

Book description


O'quv qo’llanmada anatomiya asoslari bilan funksiyani kompleks o'rganish anatomik va fiziologik ma'lumotlarning izchil taqdtmoti bilan ta'minlanadi. O’quv qo’llanma otorinolaringologiya sohasidagi halqum kasalliklari etiologiyasi va patogenizi. klinik ko'rinishlari va zamonaviy tashxislash, qiyosiy tashxislash, davolashning jarrohlik taktikalarini yoritib beradi. O’quv qo’llanma talabalarning nazariy va klinik ко‘nikmalarnl o’rganishlari uchun kerakli bo’lgan zarur ma'lumotlarga ega.