• Jigar noalkogol yogʼ xastaligining oʼzbek millatiga mansub shaxslarida klinik-patogenetik va genetik jihatlari

  • 1187 | 982
  • Автор: Imanova D. A.
  • Язык: o'zbek
  • Пишу: krill
  • Тип ресурса: avtoreferat
  • Число страниц: 48 bet
  • Год публикации: 2019
  • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


     JNАYoX bilan kasallangan oʼzbek millatiga mansub bemorlarda ADIPOQ +276G>T geni allel va genotiplari polimorfizmi tarqalganligi hamda insulinrezistentlik, lipid va uglevod almashinuvi buzilishi oʼrtasidagi oʼzaro bogʼliqlikni baholashdan iborat.