• Jigar noalkogol yogʼ xastaligining oʼzbek millatiga mansub shaxslarida klinik-patogenetik va genetik jihatlari

  • 1075 | 982
  • Author: Imanova D. A.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: krill
  • Resource type: avtoreferat
  • Number of pages: 48 bet
  • Year of publication: 2019
  • Published: Toshkent

Book description


     JNАYoX bilan kasallangan oʼzbek millatiga mansub bemorlarda ADIPOQ +276G>T geni allel va genotiplari polimorfizmi tarqalganligi hamda insulinrezistentlik, lipid va uglevod almashinuvi buzilishi oʼrtasidagi oʼzaro bogʼliqlikni baholashdan iborat.