• Fizik va kolloid kimyo fanidan o`quv - uslubiy majmua

  • 398 | 189
  • Автор: Aminov S.N
  • Язык: O'zbek
  • Пишу: lotin
  • Тип ресурса: O'quv qo'llanma
  • Число страниц: 320 bet
  • Год публикации: 2018
  • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


Talabalarni fizik va kolloid kimyo fani bilan tanishtirish, fanni shakllanishida dunyo va О‘zbekiston olimlarining xissasi, fizik kimyoni xalq xо‘jaligidagi va farmatsiyadagi ahamiyati bilan tanishtirish.
Termodinamikada uchraydigan terminlar bilan tanishtirilgandan sо‘ng termodinamikaning birinchi qonuni, uning matematik ifodasi, entalpiya, izoxor va izobar issiqlik effektlari bilan talabalarni tanishtirish.
Gess qonuni, termokimyoviy tenglamalar, neytrallanish, erish va gidratlanish issiqlik effektlari; issiqlik effektlarini haroratga bog‘liqligi, Kirxgoff tenglamasini talabalarga tushintirish.