• Fizik va kolloid kimyo fanidan o`quv - uslubiy majmua

  • 778 | 193
  • Author: Aminov S.N
  • Lang: O'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: O'quv qo'llanma
  • Number of pages: 320 bet
  • Year of publication: 2018
  • Published: Toshkent

Book description


Talabalarni fizik va kolloid kimyo fani bilan tanishtirish, fanni shakllanishida dunyo va О‘zbekiston olimlarining xissasi, fizik kimyoni xalq xо‘jaligidagi va farmatsiyadagi ahamiyati bilan tanishtirish.
Termodinamikada uchraydigan terminlar bilan tanishtirilgandan sо‘ng termodinamikaning birinchi qonuni, uning matematik ifodasi, entalpiya, izoxor va izobar issiqlik effektlari bilan talabalarni tanishtirish.
Gess qonuni, termokimyoviy tenglamalar, neytrallanish, erish va gidratlanish issiqlik effektlari; issiqlik effektlarini haroratga bog‘liqligi, Kirxgoff tenglamasini talabalarga tushintirish.