• Fizik va kolloid kimyo fanidan o`quv - uslubiy majmua

  • 397 | 189
  • Muallif: Aminov S.N
  • Til: O'zbek
  • Yozuv: lotin
  • Resurs turi: O'quv qo'llanma
  • Betlar soni: 320 bet
  • Chop etilgan yili: 2018
  • Chiqish ma’lumotlari: Toshkent

Kitob ta'rifi


Talabalarni fizik va kolloid kimyo fani bilan tanishtirish, fanni shakllanishida dunyo va О‘zbekiston olimlarining xissasi, fizik kimyoni xalq xо‘jaligidagi va farmatsiyadagi ahamiyati bilan tanishtirish.
Termodinamikada uchraydigan terminlar bilan tanishtirilgandan sо‘ng termodinamikaning birinchi qonuni, uning matematik ifodasi, entalpiya, izoxor va izobar issiqlik effektlari bilan talabalarni tanishtirish.
Gess qonuni, termokimyoviy tenglamalar, neytrallanish, erish va gidratlanish issiqlik effektlari; issiqlik effektlarini haroratga bog‘liqligi, Kirxgoff tenglamasini talabalarga tushintirish.