• Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustvor yo'nalishlari

  • 1075 | 496
  • ISBN: 978-93-90753-76-6
  • Author: Xusinova Sh.A., Xolov A.Х.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: monografiya
  • Number of pages: 112
  • Publishing: Novateur Publication
  • Year of publication: 2021
  • Published: India

Book description


Mazkur monografiyada oliy ta’lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo’nalishlari yoritilgan. Mazkur sohada O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tizimli va tanqidiy tahlil qilingan.