• Surunkali tarqalgan prodontitini davolshni immonomodullovchi va probiotik preparatlar yordamida takomillashtirish

 • 548 | 864
 • ISBN: 978-9943-7980-5-2
 • Author: Rizayev J.A., Nazarova N.Sh.
 • Lang: o'zbek
 • Writing: lotin
 • Resource type: monografiya
 • Number of pages: 112
 • Number of pages: QAMAR MEDIA
 • Number: 100
 • Year of publication: 2022
 • Published: Toshkent

Book description


Monogrofiyada STPning paydo bo'lishi va kechishi og'iz suyuqligidagi gumoral omillarning tarkibidagi sezilarli o'zgarishlar bilan birga kelishi, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini himoya qilishda yetakchi ro'l o'ynaydigan IgA, IgG sinflarining immunoglobulinlari va sekretor immunoglobulinlari - slgA; qon tomirlari devorlarining o'tkazuvchanligini oshirish natijasida og'iz suyuqligidagi konsentratsiyasi oshadigan albumin; degranulyatsiyasi va faollashtirilgan fagotsitlardan og'iz suyuqligiga tushadigan hujayradan tashqari peroksidazaning muhim ahamiyati haqidagi ma'lumotlar to'liq aks etgan.