• ONALAR HAMDA BOLALARDA XAVF OMILLARINI ANIQLASH BO'YICHA YO'RIQNOMALAR VA BERILADIGAN TAVSIYALAR

  • 2591 | 400
  • ISBN: 978-9943-6236-9-9
  • Author: N.I.Zakirova,
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: uslubiy qo'llanma
  • Number of pages: 276
  • Publishing: Baktria press
  • Year of publication: 2020
  • Published: Toshkent

Book description


O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy- amaliy tibbiyot markazi, Tashkent pediatriya tibbiyot institute Tibbiyot xedimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi, Aholining seg'lem turmush tarzini qe'llab-quvvatlash va jismeniy faolligini oshirish markazi tomonidan Jahan sog'liqni saqlash tashkilotining «Belalar kasalliklarini integrallashgan usulda olib berish strategiyasi» materiallari hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Belalar jamg'armasi (UNICEF) ning Yevrepa va Markaziy Osiye mintaqaviy byuresi, shuningdek «Step by Step» (ISSA) xalqare assetsiatsiyasi bilan hamkerlikda patrenaj hamshiralar uchun me'ljallangan "Parvarish masalalarida oilani qe'llab-quvvatlash" modullarini muvofiqlashtirish va moslashtirish asosida ishlab chiqilgan "Birlamchi tizimda onalar va bolalar bilan ishlash bo'yicha patronaj hamshiralar ishini tashkil etish" amaliy qo'llanmasi manbalaridan foydalanib, ushbu uslubiy ko'rsatmalar yaratildi.