• СТОМАТОЛОГИЯ

  • 1460 | 899
  • ISBN: 978-9943-5075-8-5
  • Author: Суннатулло Амруллоевич
  • Lang: ўзбек
  • Writing: кирилл
  • Resource type: ўқув қўлланма
  • Number of pages: 877
  • Publishing: LESSON PRESS" НАШРИЁТИ,
  • Year of publication: 2018
  • Published: Toshkent

Book description


Кулланма 2017 йилда Узбекистан Республикаси Согликни сакдаш вазирлиги, тиббий таълимни ривожлантириш маркази томонидан стоматология йулалишидаги клиникалар, туман марказий куп тармокли поликлиникалар ва кишлок шифокорлик пунктларидаги стоматологии хоналари. уларнинг асбоб-ускуналар ва дори воситалари билан таъминланиши коидалари. санитар-гигиеник талаблар, юз-жаг сохаситаги кузатилаётган касалликларнинг этиологияси, патогснсзи, ташхиси. киёсий таш- хиси ва даволаш усулларига тугри риоя этиб иш юритиш ва фаолиятида иш столларидаги доимий кулланма сифатида тавсия этилади.