• ORGANIK SINTEZ MAHSULOTLARI TEXNOLOGIYASI

  • 454 | 758
  • ISBN: 978-9943-10-373-3
  • Author: O.S. МAКSUMOVA,
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: o'quv qo'llanma
  • Number of pages: 232
  • Publishing: Fan va texnologiya
  • Year of publication: 2010
  • Published: Toshkent

Book description


Ushbu darsIik bakalavr YO'nalishining kimyoviy texnologiya 5522400- Organik sintez mahsulotlari ishlab chiqarish, 5222100- Tabiiy energiya tashuvchilar va uglerodli materiallami qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi va magistraturaning 5A522402-0g'ir (yoki asosiy) organik sintez mahsulotlari kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligi bo'yicha tahsil oladigan talabalar uchun mo'ljallangan bo'lib, aspirantlar, ilmiy xodimlar va ushbu sanoat korxonalari xodimlarini ishlarida yaqindan yordam beradi. Hozirgi vaqtga kelib, dunyo bo'yicha juda ham ko'p miqdorda noyob asosiy organik va neft kimyosi sinteziga taalluqli bo'lgan organik birikmalar sintez qilinadi.