• ORGANIK SINTEZ

  • 1035 | 498
  • ISBN: 978-9943-353-85-5
  • Author: F.O.Po`latova
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Number of pages: 254
  • Year of publication: 2022

Book description


Organik sintez fanining maqsadi– organik moddalar olish reaksiyalari kimyosi va texnologiyasini talabalarga o‘rgatish, hamda egallangan bilimlar bo‘yicha, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.