• Ko‘z tubi va uning tekshirish usullari

  • 1272 | 454
  • Author: Kadirova A.М., Boboev S.A.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: o'quv-uslubiy qo'llanma
  • Number of pages: 46
  • Publishing: ARTEX NASHR
  • Number: 200
  • Year of publication: 2023
  • Published: Samarqand

Book description


Ushbu о'quv qo'llanma dolzarb muammolardan biri - ко'z tubining klinik va diagnastikasiga bag'ishlangan. Unda to'r pardaning anatomiyasi, uning qon bilan taminlanishi va vazifalari batafsil bayon etilgan.
Mualliflar nafaqat ko'rish analizatorining holati (retina, optik asab, qon tomirlari). balki tananing boshqa organlari va tizimlari haqida ham ma'lumot beradigan To'r pardoning zamonaviy tadqiqotlarini tasvirlaydilar.