• Билимли авлод-буюк келажакнинг, тадбиркор халқ-фаровон ҳаётнинг, дустона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир

 • 953 | 993
 • ISBN: 978-9943-25-681-1
 • Author: Шавкат Мирзиёев
 • Lang: ўзбек
 • Writing: кирилл
 • Number of pages: 64
 • Publishing: ЎЗБЕКИСТОН
 • Number: 10000
 • Year of publication: 2019
 • Published: Тошкент
 • UDC: 323(575.1)

Book description


Сизлар билан Ўзбекистан Республикаси Конститунияси қабул килинганининг 26 йиллиги муносабати билан мана шу мухташам саройда кўришиб турганимдан мамнунман.
Барчангизни, бутун халкимизни ушбу кутлуг айём билан чин қалбимдан муборакбод этиб, эзгу тилакларимни изхор килишга ижозат бергайсиз.