• Tibbiy genetikaning tekshirish usullari

 • 2640 | 759
 • ISBN: 978-9943-16-281-5
 • Author: Alimxodjayeva P.R.. Abduvaliyev A .A ., Tuychibayeva N.M., Gildiyeva M.S.
 • Lang: o'zbek
 • Writing: lotin
 • Resource type: o'quv qo'llanma
 • Publishing: ILM ZIYO
 • Number: 100
 • Year of publication: 2015
 • Published: Toshkent
 • UDC: 616-092.6(075)

Book description


0‘quv qo‘llanma 0‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi hamda 0‘zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan magistratura ta’lim yo‘nalishi - tashxisning
instrumental va funksional usullari (Tibbiy genetika) — 5A510113 dasturi 
asosida tayyorlangan. Qo'llanma 10 bobdan iborat bo'lib , tibbiy genetikaning asosiy tekshirish usullari: sitogenetik, genealogik, populatsion-statistik, egizaklar, dermatoglifika, biokimyoviy, immunogenetik, molekular-genetik, tibbiy genetika maslahati va fenotipning xaritasini o‘z ichiga olgan.