• Shoshilinch pediatriya ekstremal tibbiyot asoslari bilan

  • 710 | 445
  • Author: Umarova Z.S., Sharipov A.M.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: Amaliy qo'llanma
  • Number of pages: 208
  • Year of publication: 2010
  • Published: Toshkent

Book description


Bolalar ulimini kainayishida kasalxonagacha bulgan boskichda shoshilinch tibbiy crriam asosiy urinni cgallaydi. Mazmun moxiyatiga kura bolalardagi xar xil xayot uchun xavf tugdim vdii klinik holatlar o ’ziga xos xususiyatga cga. Asosan cna yoshdagi bolalarda anatomo- llziologik xususiyatiga kura kritik holatlaming yuzaga kelishi xavfi yukoridir. Pediatriyanmg turli b o ’limlarida yuzaga kelgan o ’/garishlarni o ’zlashtirgan xolda,bolaning bevosita kasallangan joyida shoshilinch yordam ko’rsatish katta axamiyatga cga