• Pediatriyada hamshiralik ishi

 • 594 | 260
 • ISBN: 978-9943-03-036-7
 • Author: Inomov Q., Ganiyeva M.
 • Lang: o'zbek
 • Writing: lotin
 • Resource type: o'quv qo'llanma
 • Number of pages: 304
 • Publishing: G‘afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi
 • Number: 4350
 • Year of publication: 2007
 • Published: Toshkent

Book description


0‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to'g'risida»gi Qonuni, «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi», «Sog'liqni saqlash tizim ini isloh qilish Davlat dasturi», «Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash» to‘g'risidagi Qonunlarining qabul qilinishi, oilaviy poliklinikalarning tashkil etilishi, xususiy sektorga keng yo‘l ochilishi, kunduzgi va xonadon shifoxonalari xizmatining yo‘lga qolyilishi, umum amaliyot va oilaviy hamshira kabi mutaxassisliklarning joriy etilishi, tibbiyot hamshiralarining aholiga tibbiy yordam ko'rsatishini butun choralar bilan kuchaytirish, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sog'lom avlodni kamol toptirish borasidagi g‘amxo‘rlik — milliy tibbiyotimiz rivojla- nishida katta imkoniyatlar yaratdi.