• Abu Rayhon Beruniy

  • 521 | 339
  • Author: Boboyev A.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: Uslubiy qo’llanma
  • Publishing: IBXITM
  • Year of publication: 2022

Book description


Buyuk alloma vci adiblarimiz, aziz-avliyolarimizning bebaho merosi, yengilmas sarkarda va arboblarimizriing jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy gurur va iftixor tuygularini kuchaytirishga alohida e’tibor qaratishimiz kerak