• Mirzo Ulug`bek

  • 1286 | 445
  • Author: Qodirxon MAHMUDOV
  • Lang: O`zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: Badiiy adabiyot

Book description


Вuуuk alloma va adiblarimiz, aziz. avliyolarimizning bebaho merosi, yengilmas sarkarda va arboblarimizning jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy gurur va iftixor tuygularini kuchaytirishga alohida e’tibor qaratishimiz kerak