• Болаларда ва катталарда қабзият

  • 427 | 570
  • ISBN: 978-9943-335-58-5
  • Author: Гадаев А. 2014
  • Lang: ўзбек
  • Writing: кириллица
  • Resource type: услубий қўлланма
  • Number of pages: 36
  • Publishing: Turon zamin ziyo
  • Number: 2000

Book description


Мухтарам китобхон! "Turon zamin ziyo" нашриёти ички касалликлар буйича Республикамиздаги етакчи мутахассислардан бири, Узбекистонда хизмат курсатгаи тиббиёт ходими, тиббиёт фанлари доктори, профессор Абдигаффор Гадаев рахбарлигидаги илмий гурух томонидан гайёрланган гиббий-оммабоп рисолалар туркумни нашрдан чикдрмокда. Болаларда ва каггаларда кдбзиятнинг олдини олиш ва уни бартараф этишга багишланган мазкур кулланма туркумнинг навбатдагиси хисобланади.