• Farmatsevtik botanika

  • 1270 | 544
  • Author: M.T.Yulchieva, N.T.Atamuratova
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: Uslubiy qo’llanma
  • Number of pages: 102
  • Year of publication: 2019
  • Published: Toshkent

Book description


Tuban o‘simliklar bir hujayrali, koloniyali va tallofit o‘simliklardir. Tallofitlarning tanasi tallom ko‘p hujayrali tuzilma bo‘lib, barg, poya va ildizlarga ajralmagan hamda haqiqiy to‘qimaga ega bo‘lmagan o‘simliklardir.Ba’zi tuban o‘simliklarda masalan zamburug‘lar, bakteriyalarda xlorofill bo‘lmaydi va ular fotosintez jarayonini bajara olmaydi. Bunaqa organizmlarni geterotrof, ya‘ni tayyor organik moddalar hisobiga oziqlanadi. Oziqlanishiga ko‘ra geterotrof