• Farmatsevtik botanika fanidan o‘quv-uslubiy majmua

  • 1508 | 679
  • Author: Yulchieva M.T.,Atamuratova N.T.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: Uslubiy qo’llanma
  • Number of pages: 378
  • Year of publication: 2018
  • Published: Toshkent

Book description


Tirik  organizmlar - tabiatning  tarkibiy  qismi  bo‘lib, atrof-muhit  bilan  chambarchas  bog‘langan  va  o‘zini  yashashi  uchun  barcha  zarur  sharoitni  shu  tabiatdan  oladi. Dastlabki tirik  moddalar  zarrachalardan  hosil  bo‘lgan,  o‘simlik  va  hayvonlar  keyinchalik  turli  yashash  sharoitiga  tushib, unga  moslashgan, natijada  o‘zgargan va  tuzilishi  murakkablashib  borgan.  
Ularda  yangi  belgilar  shakllanib  borgan. Shu  belgilarga  ko‘ra  hozir  o‘simliklar  olami  hayvonot  olamidan  keskin  farq  qiladi. Masalan:  umurtqali  hayvonlar  bilan  gulli  o‘simliklar  va  boshqalar.