• Zamonaviy ta’lim sharoitda pedagog shaxsining professional karyerasini shakllantirish

 • 249 | 412
 • ISBN: 978-9943-8660-5-8
 • Author: Razikova L.T.
 • Lang: o'zbek
 • Writing: lotin
 • Resource type: monografiya
 • Number of pages: 112
 • Publishing: Tibbiyot ko'zgusi
 • Number: 200
 • Year of publication: 2022
 • Published: Samarqand

Book description


Ushbu monografiyada pedagog shaxsining professional karyerasini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari, mutaxassislaming kasbiy karyerasini rivojlantirish bilan bog’liq muammolar va bulami bartaraf etishda rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi modeli ochib berilgan.