• Ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш салохиятини ривожлантириш

 • 1135 | 580
 • ISBN: 978-9943-00-564-8
 • Author: Мусаев Жахонгир
 • Lang: ўзбек
 • Writing: кирилл
 • Resource type: монография
 • Number of pages: 252
 • Publishing: SHARQ
 • Number: 1000
 • Year of publication: 2010
 • Published: Тошкент

Book description


Ўзбекистон мустакил давлат мақомига эга бўлгач, дастлабки йилларданоқ уни кучли давлатдан кучли фуқаролик жамиятига айлантириш шиори ўртага ташланди. Натижада таълим муассасаларида фикрий тарбиялар қачонгидан хам мухим ва долзарб вазифага айланди. 
Ушбу монографияда ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш жараёнида ўқувчиларнинг фикрлаш салохиятини ошириш йул-йуриқлари ёритилган. 
Фикрий тарбияга тарихий ёндошилиб, унинг мазмун-мохияти макон ва замонлараро тахлил қилинган, тажриба-синов натижалари асосида тавсиялар берилган.
Монография умумтаълим мактаблари ўқитувчилари, рахбар ходимлари, тадқиқотчилар ва педагогика назарияси муаммолари билан шуғулланувчи мутахассислар учун мўлжалланган.