• Бозор иқтисодиёти шароитида корпоратив бошқаруви

 • 954 | 681
 • ISBN: 987-9943-302-15-0
 • Author: Мансуров О. Б.
 • Lang: ўзбек
 • Writing: кирилл
 • Resource type: монография
 • Number of pages: 196
 • Publishing: Молия
 • Number: 1000
 • Year of publication: 2008
 • Published: Тошкент

Book description


Ушбу монография бозор иқтисодиётининг энг долзарб муаммоларидан бири корпоратив бошқарувини такомиллаштиришга бағишгланган. Монографияда корпоратив бошкаруви ривожланишйнинг назарий асослари, унинг самарадорлигини аниқлашнинг илмий-услубий муаммолари, корпоратив бошқарувининг ташкилий таркиби, ишлаб чиқаришни диверсификациялаш ва бошқарув самарадорлиги кўриб чиқилган.