• Yallig'lanishga qarshi dori vositalari bilan polipragmaziyada me’da shilliq qavatining morfometrik parametrlarining morfologik xususiyatlari

 • 429 | 199
 • ISBN: 978-9910-9527-9-1
 • Author: Toshmamatov B.N.
 • Lang: o'zbek
 • Writing: lotin
 • Resource type: monografiya
 • Number of pages: 112
 • Publishing: ARTEX NASHR
 • Number: 20
 • Year of publication: 2024
 • Published: Samarqand

Book description


Zamonaviy darsga qo‘yilayotgan yuksak talablar о'qituvchini har bir darsga juda va puxta о'ylab. tayyorlanishga majbur qiladi.
Darsga tayyorlanish bu butun bir tadbirlar majmuasini ishlab chiqish, ayni paytda ijobiy natijani ta'minlaydigan о'quv tarbiya jarayonini tanlaydi. Dars tizimini о’z ichiga oluvchi Monografiyada Anatomiya fanini alohida bir bo'limi xusnsiy о'z aksini topgan.