• Arteriyalararo anastamoz qoʼyilgan tetrada fallo bemorlarni operatsiyadan keyingi davrda olib borish va davolash uslublarini mukamallashtirish

  • 1407 | 875
  • Author: Julamanova D.I.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: krill
  • Resource type: avtoreferat
  • Number of pages: 44 bet
  • Year of publication: 2018
  • Published: Toshkent

Book description


Fallo tetradasi mavjud bemorlarda oʼmrov osti-oʼpka anastomozini qoʼllash natijalarini operatsiyadan keyingi davrni standartlashtirish yoʼli bilan optimizatsiyalashdan iborat.