• Bolalarda asoratlangan kindik chuqurchasi kasalliklari (omfalit, kindik oqmalari) diagnostikasi va vrach-pediatr taktikasi mavzusida

  • 1108 | 173
  • Author: Atakulov J. O.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: o'quv-uslubiy qo'llanma
  • Number of pages: 14 bet
  • Year of publication: 2022
  • Published: Samarqand

Book description


 Bolalaming jarrohlik kasalliklari - bu qishloq vrachlik punktida ishlovchi umumiy amaliyot vrachlarining amaliyot faoliyatida asosiy bo’lib jarrohlik kasalliklari bor bolalarga ambulator jarrohlik yordam ko’rsatish xususiyatlarini o’rganish bu kasalliklar ko’p uchrashi hisobiga aktual masaladir.