• Qandli diabet kasalligi fitoterapiyasi

  • 1983 | 878
  • Author: Mavlyanova Z.F.
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: o'quv-uslubiy qo'llanma
  • Number of pages: 31 bet
  • Year of publication: 2022
  • Published: Samarqand

Book description


  Qandli diabet (Diabetes mellitus) - bu organizmda insulin gormonining mutloq yoki nisbiy yetishmovchiligi natijasida qonda qand miqdorining oshishi bilan kcchuvchi surunkali endokrinologik kasallik bo'lib, unda bcmorlar butun hayoti davomida muntazam davolanishi zarur. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizda umumiy aholining 2-3 foizi qandli diabetdan aziyat chckmoqda