• Favqulodda vaziyatlarda tez tibbiy yordam asoslari

  • 786 | 375
  • ISBN: 978-9949-303-46-1
  • Muallif: Y.Allayorov
  • Til: o'zbek
  • Yozuv: lotin
  • Resurs turi: o'quv qo'llanma
  • Resurs turi: 200
  • Nashriyot: ILM ZIYO
  • Chop etilgan yili: 2007
  • Chiqish ma’lumotlari: Toshkent

Kitob ta'rifi


O'zbekiston Respublikasida Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi asosida tashkil etilyotgan tibbiyot kollejlarida zamon talabiga mos keladigan rivojlangan mamlakatlardagi hamkasblari bilan bellasha oladigan serqirrali o'z kasbini moxir ustasi bo'lgan mutaxasislar tayorlash ko'zda tutilgan.