• Eshitish analizatorining klinik anatomiyasi, fiziologiyasi va tekshirish usullari. Quloq kasalliklari

 • 945 | 461
 • ISBN: 978-9943-9218-1-8
 • Muallif: Xotamov J.A.
 • Til: o'zbek
 • Yozuv: lotin
 • Resurs turi: o'quv qo'llanma
 • Betlar soni: 96
 • Nashriyot: Samarqand
 • Adadi: 200
 • Chop etilgan yili: 2023
 • Chiqish ma’lumotlari: Samarqand

Kitob ta'rifi


Eshitish organining anatomiyasi. fiziologiyasi va patologiyasi oliy o'quv yurtlari talabalari, bo'lajak о’qituvchilar, о'qituvchilar va nutq terapevtlarini nazariy va amaliy tayyorgarlikning yetakchi intizomi hisoblanadi. О'quv qo'llanmasida anatomiya asoslari bilan funksiyani kompleks о’rganish anatomik va fiziologik ma'lumotlaming izchil taqdimoti bilan ta’minlanadi. Ushbu qo’llanmada erta bolalik davrida nutq shakllanishi bo'yicha va ushbu jarayonga nerv tizimining perinatal zararlanishining ta’siri, nutq buzilishlarining asosiy tasnifi, erta tashxislash tamoyillari va ularni bartaraf etish to'g'risida zamonaviy ma'lumotlar keltirilgan.